در آستانه انتخابات فرمایشی ،در آستانه فرا رسیدن ۲۵ بهمن نوبت ماست که نشان دهیم جنبش نمرده است و اجازه فرصت طلبی به حکومت در راهپیمایی فرمایشی ،دولتی ۲۲ بهمن را  نخواهیم داد .اگر باهم باشیم دوباره حکومت هرسان خواهد شد ،باید این سکوت شکسته شود .

این هنگام که به دلیل سؤ مدیریت حکومت تهدید‌های نظامی و اقتصادی به اوج خود رسیده است لازم است که فشار بر حکومت از درون هم بیشتر شود .ما و  عزیزان جنبش در حصر نیستیم ،باید نشان داد که این حکومت است که در حصر و حبس افکار مستبدانه خود است .

باید حماسه دیگری بسازیم و چه زمانی‌ بهتر از ۲۵ بهمن .باید این اعتراضات را به انتخابات  فرمأیشی متصل کنیم و تا میتوانیم مشروعیت اجتماعی آنرا به چالش بکشیم .

آیا می‌توان دوباره خیابان‌ها را سبز کرد؟ بیاید باهم تصمیم بگیریم و دست در دست هم همصدا شویم .

لینک مستقیم نظرسنجی

Advertisements