Archive for آوریل, 2012


میترسم صبح که بیاید یادم رود سلامم

بگذار هم اکنون به رفتن سیاهی سلام کنم

از آن ثانیه که خورشید غروب کرد لحظه به لحظه از عمر شب دارد کم میشود

من همه‌ای این ثانیه‌ها را شمرده ام

ک ص

Advertisements

 

 

 

حاصل تمام آن ادعا‌های تو خالی‌ و وعده‌های پوچ دولت کودتا اینست که پیر مردی باز نشسته فریاد میزند ،احمدی من گشنمه ! احمدی نژاد من گشنمه !(1)

درست  زمانی‌ که قیمت فروش نفت ۵ برابر سال‌های پیش است ،پیر مردی باز نشسته با فریادی لرزان دنبال ماشین احمدی نژاد میدود که من گشنمه ! هنوز به خاطر داریم که احمدی نژاد با ژستی تلویزیونی گفت : (2)  ایران تنها کشوری است که گرسنه‌ای در آن نیست

،گفت از پول یارانه‌ها پس انداز کنید تا برای بچه‌ها خانه بخرید . گفت و گفت ! تا  کسی‌ خواست که دولت را باز خواست کند رهبر نامه داد که در شرایط کنونی‌ برای حفظ قدرت نظام اتحاد کنید ،سکوت کنید !

امروز فریاد این پیر مرد دل‌ خیلی‌‌ها را زخمی کرد ،دردآور بود که آنگونه فریاد میزد که گرسنه هستم و پیشاپیش خودرو میدوید ! آری برای زنده ماندن یا مردن از گرسنگی امروز باید دوید ،باید نالید, باید فریاد زد .

برای ساکت کردن اعتراض این پیر مرد اطرافیان شروع به دادن صلوات میکنند ،میخواهند نمایش امروز‌شان خراب نشود  ،میخواهند صدای دردمندی را با صلوات خفه کنند و بعد خود را با حکومت امام علی‌ مقایسه میکنند .گرچه بیشتر از همه به یزید و حکومت فاسدش شبیه هستند .

آقای احمدی نژاد ابوموسی را پرچم میهن دوستی‌ ات نکن  ،مردم بندر عباس را دریاب

1)http://www.youtube.com/watch?v=myVPwtmImlM

2)http://www.youtube.com/watch?v=cCZ50BJVNuY

نقطه به نقطه , حرف به حرف نشانی‌هایت را حفظ کرده ام ماه که خوابش برد ,من راه مییفتم.در قاموس باد

فاصله معنی ندارد …

راستی‌ ،

کلید کلبه چوبی را هم بیاور

ممکن است دیر برگردیم

ک ص