میترسم صبح که بیاید یادم رود سلامم

بگذار هم اکنون به رفتن سیاهی سلام کنم

از آن ثانیه که خورشید غروب کرد لحظه به لحظه از عمر شب دارد کم میشود

من همه‌ای این ثانیه‌ها را شمرده ام

ک ص

Advertisements